សូមជួយជាវ ស៊ីឌី Original ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ផលិតកម្ម ដែលជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើង! លោកអ្នកគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឱ្យពួកគាត់ មានកំលាំងចិត្តក្នុងការផលិតនូវអ្វីដែលថ្មី សម្រាប់លោកអ្នកជារៀងរហូត! នេះគឺជាសំណូមពរ និង បំណងល្អពីគេហទំព័រ www.i1dl.com ។

Wednesday, May 25, 2011

ផលិតកម្ម ហង្សមាស វ៉ុល ៤៣៧ (Original)

០១. យើងបែកគ្នាមែនទែនហើយ (ឆន សុវណ្ណរាជ)  [Download]
០២. ផ្ការីកក្បែរសន្សើមទឹកភ្នែក (សុគន្ធ នីសា) [Download
០៣. ស្រលាញ់អូនលែងខ្វល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃ (ណុប ប៉ាយ៉ារិទ្ធិ)  [Download]
០៤. បងឈឺប៉ុណ្ណា អូនឈឺប៉ុណ្ណឹង (សុគន្ធ នីសា)  [Download]
០៥. គ្មានបង អូនមានគេទៀតទេ (រាជ & នីសា)  [Download]
០៦. អារម្មណ៍ពេលបែកគ្នា (សុគន្ធ នីសា)  [Download]
០៧. Always Love You (ណុប ប៉ាយ៉ារិទ្ធិ)  [Download]
០៨. ហេតុអ្វីស្រលាញ់គ្នាមិនបាន (ឆន សុវណ្ណរាជ)  [Download]
០៩. ស្រលាញ់គ្នា សន្យាហាមយំ (ប៉ាយ៉ារិទ្ធិ & នីសា)  [Download]
១០. ធ្វើអ្វីធ្វើទៅ (សុគន្ធ នីសា) [Download]

0 comments:

Post a Comment